เสียงตอบรับจากลูกค้า
“ ซุ่นชัย(นครราชสีมา) คู่ใจรถบรรทุก “ ศูนย์บริการซ่อมบำรุงและต่อกระบะรถบรรทุก ระดับมาตรฐาน ***** รับต่อกระบะรถบรรทุก ซ่อมช่วงล่าง แก้กินยาง สั่น สะบัด ดึง ดัดคาน ดัดเสื้อ เพลา ดัดกระบะ ดัดคัสซี ***** ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ ทุกๆ 3-6 เดือน ช่วยลดอุบัติเหตุ ***** 
  
     
   
     
   
 
 
Products & Services
แผนกช่วงล่าง
    แผนกดั๊มและเดินระบบ
    แผนกคัสซีและกระบะ
    แผนกตั้งศูนย์และถ่วงล้อ
    แผนกรถใหม่
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 

   
BRAND


 
 


LINE OR CODE
     
 

 
     
 
  เสียงตอบรับจากลูกค้า
   

                   

     
 
คุณดุสิทธ์ ฝังแก้ว 
บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
“เข้ารับบริการที่อู่ซุ่นชัยมายาวนาน ผมเชื่อใจครับ”
 
     
 
     
     
 
 คุณสมชาย แก้วเกตุ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
เร็ว จบ เครื่องมือครบ ทีมช่างพร้อม ประสบการณ์มืออาชีพ
 
     
     
     
   บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน)
บริการดี งานเสร็จเร็ว ช่างฝีมือดี อุ่นใจมืออาชีพ เจ้าของใจดีด้วยครับ
 
     
     
     
 
 คุณชาญชัย ระดาวเรือง
บริษัท ศิริวิทย์-สแตนเลย์ จำกัด
เมื่อไรเปลี่ยนยางต้องมาตั้งศูนย์ถ่วงล้อที่อู่ซุ่นชัย ยึดอายุยาง การใช้งานนานขึ้น
 
     
     
     
 
 คุณสมศักดิ์ คงแสงภักดิ์
บริษัท ยู อาร์ เคมีคอล จำกัด
งานเร็ว งานจบ ยึดอายุการใช้งาน มาใช้บริการตั้งศูนย์ถ่วงล้อทุกครั้งครับ
 
     
     
     
     
Current Pageid = 5